Carbon

  • Business Development
  • Marketing Campaigns
  • Digital Marketing
  • Social Media
  • Application
موبایل در دست یک نفر در حال بازی با آن- آژانس تبلیغات کربن

طراحی اپلیکیشن و بازی

امروزه، اکثر مردم پیوسته از موبایل خود برای باز کردن وب سایت ها استفاده می کنند و این فرصتی اسثنایی است که باید از آن به خوبی بهره جست. با توجه به اهمیت بازار رو به رشد موبایل،  شرکت ها باید دارایی ها و پیش نیازهایی را در این زمینه داشته باشند. از منافع برنامه های موبایل می توان به ساخت روابط، نیرو بخشیدن به نام برند، افزایش سطح دسترسی، ارتباط با مشتری و ارتقای سطح تعامل با آنها اشاره کرد که در مبحث ذکر شده بسیار مفید و موثر است. گروه کربن برای رفع نیاز شما در این زمینه تیمی متخصص را به این موضوع اختصاص داده است.