Carbon

  • Business Development
  • Marketing Campaigns
  • Digital Marketing
  • Social Media
  • Application
لوگو کربن

گروه مارکتینگ هوشمند کربن یکی از جوان ترین و در عین حال با تجربه ترین گروه های مارکتینگ در ایران است. در سال 2011 با هدف اجرای روش های خاص در مارکتینگ نسبت به درخواست بازار ایران آغاز به کار کردیم. ما با به کارگیری جوانان پویا و خلاق، قصد داریم تا ارتباط قوی و ثمربخشی بین شرکت ها و مشتریانشان ایجاد کنیم. ایده های ناب برای ما همیشه یک ضرورت بوده و تبلیغات هدفمند سیاست ماست. ما معتقدیم به منظور دستیابی به بهترین نتیجه تمامی فعالیت ها باید با یکدیگر مرتبط باشند.

تیم ما

آزاده جهان بین- آژانس تبلیغات کربن

گروه مارکتینگ هوشمند کربن یکی از جوان ترین و در عین حال با تجربه ترین گروه های مارکتینگ در ایران است. در سال 2011 با هدف اجرای روش های خاص در مارکتینگ نسبت به درخواست بازار ایران آغاز به کار کردیم. ما با به کارگیری جوانان پویا و خلاق، قصد داریم تا ارتباط قوی و ثمربخشی بین شرکت ها و مشتریانشان ایجاد کنیم. ایده های ناب برای ما همیشه یک ضرورت بوده و تبلیغات هدفمند سیاست ماست. ما معتقدیم به منظور دستیابی به بهترین نتیجه تمامی فعالیت ها باید با یکدیگر مرتبط باشند.

پویا محمدی- آژانس تبلیغات کربن

گروه مارکتینگ هوشمند کربن یکی از جوان ترین و در عین حال با تجربه ترین گروه های مارکتینگ در ایران است. در سال 2011 با هدف اجرای روش های خاص در مارکتینگ نسبت به درخواست بازار ایران آغاز به کار کردیم. ما با به کارگیری جوانان پویا و خلاق، قصد داریم تا ارتباط قوی و ثمربخشی بین شرکت ها و مشتریانشان ایجاد کنیم. ایده های ناب برای ما همیشه یک ضرورت بوده و تبلیغات هدفمند سیاست ماست. ما معتقدیم به منظور دستیابی به بهترین نتیجه تمامی فعالیت ها باید با یکدیگر مرتبط باشند.

مهرداد صادق موحد- آژانس تبلیغات کربن

گروه مارکتینگ هوشمند کربن یکی از جوان ترین و در عین حال با تجربه ترین گروه های مارکتینگ در ایران است. در سال 2011 با هدف اجرای روش های خاص در مارکتینگ نسبت به درخواست بازار ایران آغاز به کار کردیم. ما با به کارگیری جوانان پویا و خلاق، قصد داریم تا ارتباط قوی و ثمربخشی بین شرکت ها و مشتریانشان ایجاد کنیم. ایده های ناب برای ما همیشه یک ضرورت بوده و تبلیغات هدفمند سیاست ماست. ما معتقدیم به منظور دستیابی به بهترین نتیجه تمامی فعالیت ها باید با یکدیگر مرتبط باشند.

نیما بگلو- آژانس تبلیغات کربن

گروه مارکتینگ هوشمند کربن یکی از جوان ترین و در عین حال با تجربه ترین گروه های مارکتینگ در ایران است. در سال 2011 با هدف اجرای روش های خاص در مارکتینگ نسبت به درخواست بازار ایران آغاز به کار کردیم. ما با به کارگیری جوانان پویا و خلاق، قصد داریم تا ارتباط قوی و ثمربخشی بین شرکت ها و مشتریانشان ایجاد کنیم. ایده های ناب برای ما همیشه یک ضرورت بوده و تبلیغات هدفمند سیاست ماست. ما معتقدیم به منظور دستیابی به بهترین نتیجه تمامی فعالیت ها باید با یکدیگر مرتبط باشند.

 

تماس با ما

02140223596

info@carbonim.com

تهران، جردن

با ما در ارتباط باشید