Carbon

  • Business Development
  • Marketing Campaigns
  • Digital Marketing
  • Social Media
  • Application
فردی نوشته ی I'm Influencer را در دست دارد- آژانس دیجیتال کربن

تبلیغات اینفلوئنسر

زندگی امروزی ما خصوصا به علت استفاده از اینستاگرام به شدت متاثر از زندگی دیگران است. نوع تغذیه، پوشش، رفتار و به طور کلی سبک زندگی برخی افراد تاثیرگذار (اینفلوئنسر) سالهاست در زندگی بسیاری از مردم رخنه کرده و به نوعی از آن پیروی می کنند. البته ماهیت مبتنی بر تصویر اینستاگرام نیز موجب شده این مسئله بیش از پیش نمود پیدا نماید. اما در این بین در صورت استفاده مناسب از افراد فعال در این حوزه می توان یکی از تاثیرگذارترین نوع تبلیغات را تجربه نمود و از آن بهره جست.

گروه مارکتینگ کربن با دارا بودن طیف وسیعی از اینفلوئنسرها در حوزه های مختلف قادر است با انتخاب بهترین و نزدیکترین گزینه ها به هدف شما بازاریابی اینفلوئنسری شما را به نحو احسن اجرا نماید. تجربه چند ساله ما در این زمینه و استفاده از بیش از 700 اینفلوئنسر در کمپین های مختلف در کنار رابطه قدرتمند با این افراد باعث شده تا بتوانیم تفاوت را به راحتی در کمپین های مختلف رقم بزنیم.

لوگو Honor, Panasonic,Canon- آژانس دیجیتال کربن- تبلیغات- تبلیغات دیجیتال- دیجیتال
لوگو عبیدی,Zoodroom,digikala- آژانس دیجیتال کربن- تبلیغات- تبلیغات دیجیتال
لوگو تافته، سرای ابریشم،Duchess- آژانس تبلیغات کربن- دیجیتال مارکتینگ- دیجیتال
لوگو Nivea, Nestle,Nescafe- آژانس تبلیغات کربن- تبلیغات- دیجیتال مارکتینگ
لوگو Sunich-icymonkey- شیبابا- آژانس تبلیغات کربن- تبلیغات دیجیتال- دیجیتال- آژانس تبلیغات
لوگو Coffeehouse- آژانس تبلیغات کربن- تبلیغات- تبلیغات دیجیتال