Carbon

  • Business Development
  • Marketing Campaigns
  • Digital Marketing
  • Social Media
  • Application

تبلیغات اینفلوئنسر

زندگی امروزی ما خصوصا به علت استفاده از اینستاگرام به شدت متاثر از زندگی دیگران است. نوع تغذیه، پوشش، رفتار و به طور کلی سبک زندگی برخی افراد تاثیرگذار (اینفلوئنسر) سالهاست در زندگی بسیاری از مردم رخنه کرده و به نوعی از آن پیروی می کنند. البته ماهیت مبتنی بر تصویر اینستاگرام نیز موجب شده این مسئله بیش از پیش نمود پیدا نماید. اما در این بین در صورت استفاده مناسب از افراد فعال در این حوزه می توان یکی از تاثیرگذارترین نوع تبلیغات را تجربه نمود و از آن بهره جست.

گروه مارکتینگ کربن با دارا بودن طیف وسیعی از اینفلوئنسرها در حوزه های مختلف قادر است با انتخاب بهترین و نزدیکترین گزینه ها به هدف شما بازاریابی اینفلوئنسری شما را به نحو احسن اجرا نماید. تجربه چند ساله ما در این زمینه و استفاده از بیش از 700 اینفلوئنسر در کمپین های مختلف در کنار رابطه قدرتمند با این افراد باعث شده تا بتوانیم تفاوت را به راحتی در کمپین های مختلف رقم بزنیم.

);