Carbon

  • Business Development
  • Marketing Campaigns
  • Digital Marketing
  • Social Media
  • Application

تبلیغات کلیکی

تبلیغات کلیکی یا CPC یکی از به صرفه ترین تبلیغات آنلاین است که می تواند شما را از طریق برخی محل های تعیین شده به هدفتان برساند. از طریق CPC می توانید مشتریان خود را بر اساس معیارهای متفاوت از قبیل موقعیت جغرافیایی، زمان، موضوع وب سایت و غیره مورد هدف قرار داد.

یک صفحه فرود حرفه ای می بایست همواره به جذب بازدید کنندگان جدید و افزایش زمان سپری شده آنان در داخل وب سایت بپردازد، در صورت عدم وجود صفحه فرود مناسب تعداد زیادی کاربر را که به وب سایت شما مراجعه می کنند از دست خواهید داد و همچنین نرخ پرش و خروج کاربر از وب سایت افزایش می یابد که نهایتا منجر به بروز نتایج منفی خواهد شد.

);